Visie

Ergotherapie werkt vanuit de visie dat lichaam en geest één geheel vormen. Lichamelijk, emotionele, verstandelijke en sociale aspecten beïnvloeden elkaar. Om een persoon te kunnen helpen moet je rekening nemen met alle aspecten en hun samenhang.

 

Hoe werkt een ergotherapeut ?

Allereerst vindt er een kennismaking en intake plaats waarbij wordt besproken aan welke hulpvraag u wilt werken en welke doelen u wilt bereiken.

 

Vervolgens wordt er nader geïnventariseerd wat de oorzaken zijn van de beperkingen en hoe deze kunnen worden opgelost of verbeterd. Deze inventarisatie bestaat uit een vraaggesprek en een observatie van een (of meerdere) activiteit(en). Om een compleet beeld te krijgen overlegt de ergotherapeut soms ook met de betrokken arts, de fysiotherapeut of andere betrokkenen zoals mantelzorgers, leerkrachten etc.

 

De mantelzorger kan, mits het gewenst is, een waardevolle input leveren en ervoor te zorgen dat de behandeling in lijn is met de wensen en behoeften van alle betrokkenen.

 

In overleg met u wordt er een plan van aanpak opgesteld. Denk hierbij aan de volgende stappen :

  • (opnieuw) leren om de activiteit uit te voeren;
  • leren de activiteit op een andere manier uit te voeren; 
  • de activiteit leren uitvoeren met (mantel)zorg, hulpmiddelen of aanpassingen;
  • het aanvragen of adviseren van hulpmiddelen of aanpassingen.

 

Tot slot wordt er geëvalueerd in hoeverre de doelen zijn behaald en wordt er een advies gegeven m.b.t. het vervolgtraject.

Kwaliteit

De praktijk en de therapeuten zijn aangesloten bij:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

icon-over-ons.png

 

ERGOTHERAPIE BIJ..

 

Ergotherapie voor kwetsbare ouderen, bij vermoeidheidsklachten, pijnklachten en om de zelfstandigheid te vergroten.

icon-over-ons.png

 

OVER ONS


Ons team, onze specialiteiten en behandelingen en meer informatie over tarieven en vergoedingen.

icon-over-ons.png

 

NEEM CONTACT OP


Meer weten over ergotherapie of een afspraak inplannen? Neem dan contact op met onze specialisten.