Vergoeding en tarief

Wordt ergotherapie vergoed?

Ergotherapie Praktisch heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Hierdoor kunnen wij de behandeling (maandelijks) rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren.

 

Bij vragen of twijfel kunt u, vrijblijvend, contact met ons opnemen.

 

Basisverzekering

Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Iedereen heeft recht op 10 uur behandeling per kalenderjaar. Er bestaat een aantal zorgverzekeraars die in een aanvullend pakket nog extra uren vergoeden. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.

Paramedische herstelzorg na COVID-19:
Sommige mensen hebben tijdens hun herstel na COVID-19 (het coronavirus) aanhoudende klachten of beperkingen. Ze kunnen, als de huisarts of medisch specialist een verwijzing voorschrijft, gebruik maken van de paramedische herstelzorg. Voor ergotherapie gelden twee termijnen van elk 6 maanden, met in elke termijn 10 uur ergotherapie. Deze zorg is ook vergoed vanuit de basis verzekering. Voor de voorwaarden kunt u het best de website van het zorginstituut raadplegen.

 

Eigen risico

De ziektekostenverzekeraar hanteert voor de basisverzekering een eigen risico. De hoogte van het eigen risico kan u bij uw ziektekostenverzekeraar opvragen. Het is mogelijk dat de eerste behandelingen onder het wettelijk vastgestelde eigen risico vallen.

 

SSP

SSP is geen ergotherapie en komt ook, bij ons, niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar.

 

Afzeggen afspraak

U dient uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch uw afspraak af te zeggen, anders moeten wij uw afspraak helaas in rekening brengen.

 

Tarief

Ergotherapie Praktisch hanteert het tarief dat is vastgesteld conform het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg. Hierbij wordt uitgegaan van het tarief zoals vastgesteld door uw verzekeraar. Deze is op uw polis terug te vinden. De behandelingsduur wordt afgerond met een eenheid van een kwartier. De tijd die de ergotherapeut voor u werkt buiten de behandelingen (telefonische contacten, onderzoek naar middelen/hulpmiddelen, contact met andere betrokkenen of behandelaars) wordt niet gefactureerd en is inbegrepen in het tarief.

 

icon-over-ons.png

 

ERGOTHERAPIE BIJ..

 

Ergotherapie voor kwetsbare ouderen, bij vermoeidheidsklachten, pijnklachten en om de zelfstandigheid te vergroten.

icon-over-ons.png

 

OVER ONS


Ons team, onze specialiteiten en behandelingen en meer informatie over tarieven en vergoedingen.

icon-over-ons.png

 

NEEM CONTACT OP


Meer weten over ergotherapie of een afspraak inplannen? Neem dan contact op met onze specialisten.