Behandelvoorwaarden en Privacy

In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) staan de rechten en plichten van zowel de cliënt (u) als de hulpverlener (de ergotherapeut) vast. Deze wet stelt eisen aan de uitwisseling van informatie tussen u en de ergotherapeut, en regelt zaken als toestemming en het recht op inzage. Om aan deze eisen te voldoen, hebben we behandelvoorwaarden opgesteld. U kunt ook meer informatie vinden in ons privacyreglement, dat u in de praktijk kunt opvragen of hieronder kunt raadplegen.

 

Behandelvoorwaarden

 

De behandelvoorwaarden zijn hier te krijgen.

Privacy Policy

Het is voor ons belangrijk dat u weet dat we zorgvullig met uw gegevens omgaan.

 

Ergotherapie Praktisch gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.

Zo verkopen of geven we uw gegevens niet aan anderen.

De AVG en de WGBO zijn wetten die privacy en persoonsgegevens beschermen. Deze regelen de rechten van individuen en de verplichtingen van organisaties die met persoonsgegevens werken, vooral in de gezondheidszorg. Ons privacyreglement informeert u over uw rechten en onze plichten volgens deze wetten. Ergotherapie Praktisch heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatige verkrijging of verwerking, in overeenstemming met de AVG en de WGBO.

 

Voor de uitgebreide versie : Privacy policy

 

Wijzigingen Privacy policy

Ergotherapie Praktisch heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Controleer daarom regelmatig deze pagina voor het privacybeleid van Ergotherapie Praktisch.

 

Vragen


Heeft u vragen of opmerkingen over onze behandelvoorwaarden of ons privacybeleid? Neem dan contact met ons hier

icon-over-ons.png

 

ERGOTHERAPIE BIJ..

 

Ergotherapie voor kwetsbare ouderen, bij vermoeidheidsklachten, pijnklachten en om de zelfstandigheid te vergroten.

icon-over-ons.png

 

OVER ONS


Ons team, onze specialiteiten en behandelingen en meer informatie over tarieven en vergoedingen.

icon-over-ons.png

 

NEEM CONTACT OP


Meer weten over ergotherapie of een afspraak inplannen? Neem dan contact op met onze specialisten.